Relokowanie (relocate) repozytorium SVN w TortoiseSVN

W przypadku zmiany adresu serwera, bądź protokołu którym łączymy się do repozytorium SVN przy konieczne jest relokowanie lokalnych kopii.

W celu relokowania kopii w TortoiseSVN, w korzeniu (root) repozytorium wybieramy z menu kontekstowego opcję TortoiseSVN->Relocate. Po podaniu nowej ścieżki do repozytorium, możemy już ponownie pobierać/wysyłać zmiany.
\"\"

W celu relokowania kopii w konsolowym (CLI) kliencie Subversion, w obecnej wersji korzystamy z operacji switch z przełącznikiem relocate podając stary, a następnie nowy adres repozytorium, np.

svn switch –relocate http://svn.aboo.pl/genius-bot https://svn.aboo.pl/genius-bot