Router CellPipe 7130

\"cellpipe

Swego czasu TP SA / Orange dostarczała jako podstawowe urządzenie obsługujące linie DSL router CellPipe 7130.

Dostęp do tego urządzenia jest ograniczony, można jednak wykorzystać je do pracy nie tylko z usługą Internet DSL w trybie bridge ze względu na dobre parametry pracy modemu.

Ograniczony dostęp objawia się brakiem możliwości zmiany trybu pracy z poziomu użytkownika user, aby tego dokonać wywołujemy z przeglądarki adres:

  • WAN config – http://10.0.0.1/wancfg.cmd i klikamy z prawej strony Edit.

W pierwszym kroku wybieramy tryb bridging, a następnie na tej samej stronie Multiplex VCmux.

Klikamy dwa razy Next a następie odznaczamy opcję NAT router i zapisujemy ustawienia.

W tym momencie router jest gotowy do pracy jako bridge 🙂

Inne ukryte opcje:

  • NAT/Virtual Servers – http://10.0.0.1/scvrtsrv.html

Custom Service – [Dowolna nazwa dla przekierowania]

Server IP Address – 10.0.0.x [Adres IP serwera w sieci lokalnej do której przekierowujemy ruch]

External Port Start/End ? zakres portów zewnętrznych (po których odwołujemy się do router?a)

Internal Port Start/End ? zakres portów wewnętrznych (na serwerze, którego adres podaliśmy powyżej)

Remote Host ? jeśli chcemy mieć dostęp z dowolnego komputera w Internecie pole zostawiamy puste.

Jeśli chcemy uruchomić serwer WWW na serwerze w sieci LAN, którego adres to 10.0.0.100, a odwoływać będziemy się do niego po adresie publicznym, na porcie 10000, to konfiguracja musi być następująca:

Custom Service: Serwer WWW

Server IP Address: 10.0.0.100

External Port Start: 10000
External Port End: 10000

Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80

Remote Host: [zostawiamy puste]

  • NAT/DMZ Host – http://10.0.0.1/scdmz.html
  • Backup settings – http://10.0.0.1/backupsettings.html

Kopia ustawień może nam posłużyć do poznania hasła dla konta admin. Wystarczy pobrać plik z ustawieniami oraz otworzyć w edytorze tekstu.  Hasło jest zakodowane w base64 <AdminPassword>NWN2bXZhZXQA</AdminPassword>.

Instrukcja obsługi: