Reset iLO

\"ilo\"

Następujące polecenie może być przydatne do ponownego uruchomienia interfejsu  Light-Out 100, iLO oraz iLO2. Procedura ta jest szczególnie przydatna, gdy serwer www budowany w kartę zarządzania przestaje działać prawidłowo i nie jest dostępny za pomocą protokołu HTTP (S).

Użyj następującej procedury:

  • Użyj SSH, aby uzyskać dostęp do urządzania iLO.
  • Zaloguj się przy użyciu poświadczeń administracyjnych
  • Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER: \”reset map1\”
  • To wszystko, masz już ponownie dostęp do serwera www.