Instalacja pnp4nagios 0.6.2 – Debian

Instalacja pnp4nagios 0.6.2 – Debian
Przygotowujac się do instalacji pnp4nagios należy doinstalować narzędzie RRDtool wraz z dodatkami.

apt-get install rrdtool librrd2-dev librrds-perl

Następnie pobieramy i rozpakowujemy plik oraz wchodzimy do katalogu:

wget http://downloads.sourceforge.net/project/pnp4nagios/PNP-0.6/pnp4nagios-0.6.2.tar.gz?use_mirror=mesh
tar –xvzf pnp4nagios-0.6.2.tar.gz
cd pnp4nagios-0.6.2

Po wpisaniu komendy:

./configure

Na samym końcu przyglądamy gdzie zostanie zainstalowany pnp4nagios i w szczególności musimy zwrócić uwagę na poprawność ścieżki do RRDtool.

*** Configuration summary for pnp4nagios-0.6.rc3 10-11-2009 ***
General Options:
————————- ——————-
Nagios user/group: nagios nagios
Install directory: /usr/local/pnp4nagios
HTML Dir: /usr/local/pnp4nagios/share
Config Dir: /usr/local/pnp4nagios/etc
Location of rrdtool binary: /usr/bin/rrdtool Version 1.2.12
RRDs Perl Modules: FOUND (Version 1.2012)
RRD Files stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata
process_perfdata.pl Logfile: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata.log
Perfdata files (NPCD) stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/spool
Web Interface Options: ————————- ——————-
HTML URL: http://localhost/pnp4nagios/
Apache Config File: /etc/apache2/conf.d/pnp4nagios.conf
Review the options above for accuracy. If they look okay,
type \’make all\’ to compile.

W kolejnym kroku wykonujemy następujące komendy:

make all
make install
make install-webconf
make install-config
make install-init

Dodatek pnp4nagios w wersji 0.6.2 do Nagios3 został zainstalowany. Teraz najwięcej czasochłonnego zadania czyli konfiguracja, która umożliwi współdziałanie tych dwóch aplikacji. Dobrze jest się upewnić czy wszystkie ścieżki oraz katalogi, które zostały podane w instalacji, istnieją.