Porada dnia: Instalacja UPS\’a APC na Debianie Lenny.

1. Opis sytuacji:

1. Serwer Debian Lenny
2. APC Smart UPS 1500

2. Instalacja:

W pierwszej kolejności podłączamy UPS\’a do serwera za pomocą kabla USB.

Aktualizujemy repozytoria:

apt-get update

Instalujemy niezbędne pakiety:

apt-get install apcupsd

2.1 Konfiguracja apcupsd.conf

W pliku konfiguracyjnym:

nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf

zamieniamy:

UPSCABLE smart

na

UPSCABLE usb

zamieniamy:

UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttys0

na:

UPSTYPE usb
DEVICE

2.2 Konfiguracja apcupsd

W pliku konfiguracyjnym /etc/default/apcupsd

nano /etc/default/apcupsd

zamieniamy:

isonfigured no

na:

isonfigured yes

3. Uruchamiamy usługę apcupsd oraz sprawdzamy połączenie:

/etc/init.d/apcupsd start
apcaccess