Nowa seria dysków do serwerów NAS – Western Digital RED

Do oferty dysków WD dołączyła dedykowana dla pamięci sieciowych w domach i małych firmach 3.5 calowa seria WD Red zaprojektowana specjalnie dla systemów NAS, wyposażonych w nowatorską technologię NASware.
Dyski te charakteryzują się stosownie dużą pojemnością – od 1 do 3 TB, szybkim interface\’m SATA 6Gb/s oraz koniecznym przy dostępie wielu użytkowników cache wielkości 64MiB.
Dzięki niskiemu zużyciu energii, przystosowaniu do pracy ciągłej w środowiskach wielodyskowych oraz bezpłatnej, całodobowej infolinii technicznej stanowią idealne medium przechowywania danych w sieci lokalnej pozwalając na zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności istotnych danych, stanowiąc doskonały kompromis między przyjaznym dla środowiska dyskom z serii WD Green oraz wysokowydajnym WD Black, zachowując jednocześnie doskonałą cenę i solidność dysków WD Blue.

Od dziś, dyski te znajdują się również w ofercie naszego sklepu internetowego w cenach od 350zł netto:
https://sklep.aboo.pl/dysk-twardy-wd-red-3-5-1tb-sata-600-64mb-cache.html
https://sklep.aboo.pl/dysk-twardy-wd-red-3-5-2tb-sata-600-64mb-cache.html
https://sklep.aboo.pl/dysk-twardy-wd-red-3-5-3tb-sata-600-64mb-cache.html

Usunięcie książki kontaktów z terminala BlackBerry

Tytułem wstępu. System BlackBerry OS 7.1 posiada możliwość synchronizacji wraz z wiadomościami email również kontaktów i kalendarza, np. z kontem Gmail.
Każdy normalny użytkownik po prostu tej opcji użyje – gorzej, jeżeli wcześniej korzystał z Androida i jego zdaniem w BlackBerry nie ma nic – wtedy wykorzysta dodatkowo aplikację Google Sync.
Tak też, zsynchronizowałem swoje kontakty dwakroć, następnie ten stan replikując na konto Gmail. I po raz wtóry, i wtóry, i wykładniczo ich ilość rosła, póki nie zauważyłem blisko 3 tysięcy kontaktów.

Usunięcie książki używając systemowego GUI w tym stadium już nie wchodziło już w grę. Jako, że większość (nieskutecznych i przynoszących jedynie stratę czasu) rozwiązań sprowadzała się do replikacji przy pomocy BlackBerry Desktop Software do Windows Contacts, usunięcie ich w takowym i synchronizację zmian, poniżej prezentuję najprostsze rozwiązanie:

  1. Po podłączeniu urządzenia do komputera, uruchamiamy BlackBerry Desktop Software i wpisujemy hasło blokady terminala
  2. Z menu aplikacji wybieramy \”Device -> Delete Data\”
  3. Jeżeli włączone jest szyfrowanie danych w terminalu, odblokowujemy ekran
  4. W otwartym oknie, zaznaczamy opcję \”Selected data\”
  5. Po chwili wybieramy z listy \”Address Book – All\”
  6. Wyłączamy opcję \”Back up data before deleting\”
  7. Po wciśnięciu przycisku \”Delete\”, przystępujemy w wolnym czasie do sprzątania kontaktów na swoim koncie Google

Relokowanie (relocate) repozytorium SVN w TortoiseSVN

W przypadku zmiany adresu serwera, bądź protokołu którym łączymy się do repozytorium SVN przy konieczne jest relokowanie lokalnych kopii.

W celu relokowania kopii w TortoiseSVN, w korzeniu (root) repozytorium wybieramy z menu kontekstowego opcję TortoiseSVN->Relocate. Po podaniu nowej ścieżki do repozytorium, możemy już ponownie pobierać/wysyłać zmiany.
\"\"

W celu relokowania kopii w konsolowym (CLI) kliencie Subversion, w obecnej wersji korzystamy z operacji switch z przełącznikiem relocate podając stary, a następnie nowy adres repozytorium, np.

svn switch –relocate http://svn.aboo.pl/genius-bot https://svn.aboo.pl/genius-bot

Hasło roota w trybie recovery serwera, a Ezeelogin

Po wdrożeniu Ezeelogin na naszych serwerach hostingowych, administratorzy mają możliwość logowania się przez serwer-bramę, bądź używając kluczy.

W przypadku uruchomienia serwera w trybie recovery (np. przy problemie z systemem fsck systemu plików), Debian domyślnie wymaga podania hasła użytkownika root, które jest automatycznie zmieniane na losowe, nieznane hasło przez Ezeelogin.

Poniższe polecenie po podaniu poświadczeń administratora głównego Ezeelogin pozwala na wyświetlenie listy haseł.

php /usr/local/ezeelogin/ezlexport.php tmp && cat tmp | cut -d \’|\’ -f 1,4 && rm tmp

Polecenie nie sprawdza licencji – może zostać wywołane po jej wygaśnięciu.

Przechowywanie kluczy SSH programu PuTTY w KeePass

Powyżej wersji 0.60 klient SSH PuTTY posiada wsparcie dla tzw. agenta uwierzytelniania. Dołączona do programu wersja – Pageant – pozwala na załadowanie do pamięci wielu kluczy i uwierzytelnianie nimi nie tylko połączeń z lokalnego komputera, ale w przypadku połączeń przez serwery OpenSSH również kolejnych sesji (agent forwarding).

KeeAgent – plugin do KeePass \”podszywający się\” pod Pageanta pozwala na przechowywanie kluczy SSH w rekordach bazy kdbx programu KeePass.

Aby dodać plugin do menadżera kluczy, z pobranego ze strony projektu archiwum kopiujemy plik KeeAgent.plgx do katalogu instalacji. Przy ponownym uruchomieniu, zostanie on skompilowany i załadowany.
Pliki kluczy SSH (ppk) dodajemy do rekordów w \”zaawansowanych\” jako załączniki. Jeżeli są zabezpieczone hasłem – podajemy je jako hasło we wpisie.

Następnie przechodzimy do konfiguracji PuTTY.
\"\"
Wybierając opcję \”Attempt authentication using Pageant\” zapewniamy sobie możliwość logowania kluczem z odblokowanej bazy KeePass z komputera lokalnego.
Opcja \”Allow agent forwarding\” pozwala na użycie Pageanta w uwierzytelnianiu kolejnych połączeń z serwera do którego jesteśmy zalogowani. Nie powinno się używać tej opcji na serwerach, którym nie ufamy – klucze mogą zostać użyte wtedy również przez administratora systemu (podobnie jak hasło, które wpisywaliśmy jak dotąd).

Po właściwej konfiguracji, po połączeniu do serwera który rozpoznaje nasz klucz powinno ukazać nam się powiadomienie jak i gotowa do pracy sesja zdalnej konsoli.

\"\"

Zmiana domyślnych pakietów językowych w Windows 7 z włączonym BitLocker

Czasem konieczne jest doinstalowanie dodatkowych pakietów językowych do systemu np. w celu zwiększenia kompatybilności z oprogramowaniem (np. Check_MK) lub spójności interface\’u (niestety – oprogramowanie Lenovo dla laptopów Thinkpad). Teoretycznie, jest to proces łatwy, prosty i przyjemny – kreator prowadzi użytkownika za \”rączkę\”. Aż do pierwszego uruchomienia ponownie.

Jeżeli wykorzystywany jest BitLocker w obecności TPM (Trusted Platform Module), dokonywana jest weryfikacja środowiska uruchomieniowego systemu Windows 7 – w szczególności, sprawdzane są sumy kontrolne plików systemowych. W przypadku zmiany domyślnego języka ekranu logowania, ulega zmianie plik winresume.exe, lecz nie jego suma.

W celu przywrócenia poprawnego działania konieczny niestety będzie klucz odzyskiwania BitLocker. Po poprawnym odszyfrowaniu partycji i włączeniu systemu w celu regeneracji należy wyłączyć i włączyć ponownie ochronę klucza szyfrującego korzystając z BitLocker Drive Encryption Configuration Tool. W uprzywilejowanym wierszu poleceń wykonujemy:

manage-bde -protectors c: -disable
manage-bde -protectors c: -enable

Aby uniknąć konieczności użycia klucza odzyskiwania BitLocker, możemy pierwsze z poleceń wykonać przed instalacją pakietów językowych, drugie z nich po zmianie języka.