Router CellPipe 7130

\"cellpipe

Swego czasu TP SA / Orange dostarczała jako podstawowe urządzenie obsługujące linie DSL router CellPipe 7130.

Dostęp do tego urządzenia jest ograniczony, można jednak wykorzystać je do pracy nie tylko z usługą Internet DSL w trybie bridge ze względu na dobre parametry pracy modemu.

Ograniczony dostęp objawia się brakiem możliwości zmiany trybu pracy z poziomu użytkownika user, aby tego dokonać wywołujemy z przeglądarki adres:

 • WAN config – http://10.0.0.1/wancfg.cmd i klikamy z prawej strony Edit.

W pierwszym kroku wybieramy tryb bridging, a następnie na tej samej stronie Multiplex VCmux.

Klikamy dwa razy Next a następie odznaczamy opcję NAT router i zapisujemy ustawienia.

W tym momencie router jest gotowy do pracy jako bridge 🙂

Inne ukryte opcje:

 • NAT/Virtual Servers – http://10.0.0.1/scvrtsrv.html

Custom Service – [Dowolna nazwa dla przekierowania]

Server IP Address – 10.0.0.x [Adres IP serwera w sieci lokalnej do której przekierowujemy ruch]

External Port Start/End ? zakres portów zewnętrznych (po których odwołujemy się do router?a)

Internal Port Start/End ? zakres portów wewnętrznych (na serwerze, którego adres podaliśmy powyżej)

Remote Host ? jeśli chcemy mieć dostęp z dowolnego komputera w Internecie pole zostawiamy puste.

Jeśli chcemy uruchomić serwer WWW na serwerze w sieci LAN, którego adres to 10.0.0.100, a odwoływać będziemy się do niego po adresie publicznym, na porcie 10000, to konfiguracja musi być następująca:

Custom Service: Serwer WWW

Server IP Address: 10.0.0.100

External Port Start: 10000
External Port End: 10000

Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80

Remote Host: [zostawiamy puste]

 • NAT/DMZ Host – http://10.0.0.1/scdmz.html
 • Backup settings – http://10.0.0.1/backupsettings.html

Kopia ustawień może nam posłużyć do poznania hasła dla konta admin. Wystarczy pobrać plik z ustawieniami oraz otworzyć w edytorze tekstu.  Hasło jest zakodowane w base64 <AdminPassword>NWN2bXZhZXQA</AdminPassword>.

Instrukcja obsługi:

Usunięcie książki kontaktów z terminala BlackBerry

Tytułem wstępu. System BlackBerry OS 7.1 posiada możliwość synchronizacji wraz z wiadomościami email również kontaktów i kalendarza, np. z kontem Gmail.
Każdy normalny użytkownik po prostu tej opcji użyje – gorzej, jeżeli wcześniej korzystał z Androida i jego zdaniem w BlackBerry nie ma nic – wtedy wykorzysta dodatkowo aplikację Google Sync.
Tak też, zsynchronizowałem swoje kontakty dwakroć, następnie ten stan replikując na konto Gmail. I po raz wtóry, i wtóry, i wykładniczo ich ilość rosła, póki nie zauważyłem blisko 3 tysięcy kontaktów.

Usunięcie książki używając systemowego GUI w tym stadium już nie wchodziło już w grę. Jako, że większość (nieskutecznych i przynoszących jedynie stratę czasu) rozwiązań sprowadzała się do replikacji przy pomocy BlackBerry Desktop Software do Windows Contacts, usunięcie ich w takowym i synchronizację zmian, poniżej prezentuję najprostsze rozwiązanie:

 1. Po podłączeniu urządzenia do komputera, uruchamiamy BlackBerry Desktop Software i wpisujemy hasło blokady terminala
 2. Z menu aplikacji wybieramy \”Device -> Delete Data\”
 3. Jeżeli włączone jest szyfrowanie danych w terminalu, odblokowujemy ekran
 4. W otwartym oknie, zaznaczamy opcję \”Selected data\”
 5. Po chwili wybieramy z listy \”Address Book – All\”
 6. Wyłączamy opcję \”Back up data before deleting\”
 7. Po wciśnięciu przycisku \”Delete\”, przystępujemy w wolnym czasie do sprzątania kontaktów na swoim koncie Google

Przechowywanie kluczy SSH programu PuTTY w KeePass

Powyżej wersji 0.60 klient SSH PuTTY posiada wsparcie dla tzw. agenta uwierzytelniania. Dołączona do programu wersja – Pageant – pozwala na załadowanie do pamięci wielu kluczy i uwierzytelnianie nimi nie tylko połączeń z lokalnego komputera, ale w przypadku połączeń przez serwery OpenSSH również kolejnych sesji (agent forwarding).

KeeAgent – plugin do KeePass \”podszywający się\” pod Pageanta pozwala na przechowywanie kluczy SSH w rekordach bazy kdbx programu KeePass.

Aby dodać plugin do menadżera kluczy, z pobranego ze strony projektu archiwum kopiujemy plik KeeAgent.plgx do katalogu instalacji. Przy ponownym uruchomieniu, zostanie on skompilowany i załadowany.
Pliki kluczy SSH (ppk) dodajemy do rekordów w \”zaawansowanych\” jako załączniki. Jeżeli są zabezpieczone hasłem – podajemy je jako hasło we wpisie.

Następnie przechodzimy do konfiguracji PuTTY.
\"\"
Wybierając opcję \”Attempt authentication using Pageant\” zapewniamy sobie możliwość logowania kluczem z odblokowanej bazy KeePass z komputera lokalnego.
Opcja \”Allow agent forwarding\” pozwala na użycie Pageanta w uwierzytelnianiu kolejnych połączeń z serwera do którego jesteśmy zalogowani. Nie powinno się używać tej opcji na serwerach, którym nie ufamy – klucze mogą zostać użyte wtedy również przez administratora systemu (podobnie jak hasło, które wpisywaliśmy jak dotąd).

Po właściwej konfiguracji, po połączeniu do serwera który rozpoznaje nasz klucz powinno ukazać nam się powiadomienie jak i gotowa do pracy sesja zdalnej konsoli.

\"\"

Co może być 10-krotnie większe od siły grawitacji?

\"tonery

Dlaczego drukowane dokumenty nadal mają kluczowe znaczenie?

Choć era cyfrowa na dobre zagościła w naszym życiu, bynajmniej nie spowodowała zaniku potrzeby drukowania – nadal wolimy robić notatki długopisem na marginesie strony i nadal czytamy szybciej, kiedy trzymamy w ręku kartkę papieru. To oznacza, że proces drukowania tym bardziej musi zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Pomóc w tym może np. technologia HP ePrint, która pozwala drukować ze smartfonów bezpośrednio przez Internet. Dzięki temu jesteśmy szybsi, wydajniejsi i oszczędzamy więcej pieniędzy. Ale pod jednym warunkiem – firma korzysta z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Dlaczego jest to tak ważne?

Otóż kaseta z tonerem firmy HP stanowi 70 proc. systemu odpowiedzialnego za jakość i wydajność druku. Porównanie wymiany kasety z tonerem do wymiany silnika w samochodzie jest w związku z tym jak najbardziej uzasadnione.

Jeśli nalejemy złej jakości oleju do silnika, ten szybciej się zużyje, a samochód prawdopodobnie będzie trzeba oddać do serwisu. Podobnie dzieje się z drukarką laserową, jeśli zainstalujemy w niej nieoryginalny toner. Dlaczego? Czyż kaseta z tonerem nie jest tylko i wyłącznie prostym zbiornikiem? Bynajmniej.

Toner to drobnoziarnista mieszanina plastiku, węgla i cząsteczek barwnika. W jednej kasecie z tonerem może znajdować się nawet pięć miliardów cząsteczek, które – ułożone jedna za drugą – mogłyby z łatwością opasać Ziemię wzdłuż równika. Co więcej, cząsteczki są tak małe, że ich rozmiar odpowiada zaledwie 1/16 średnicy ludzkiego włosa. Nakłada się je na papier za pomocą naładowanych elektrostatycznie cylindrów i utrwala z wykorzystaniem rozgrzanych rolek. Warto zauważyć, że siły, które przyciągają cząsteczki tonera, są 10-krotnie większe od siły grawitacji. Sposób, w jaki produkuje się tonery kolorowe HP, w ciągu ostatnich pięciu lat zmienił się tak bardzo, że wierność i klarowność barw na wydruku wzrosła o ponad 50 procent.

Ponadto, system druku HP, który został umieszczony w kasecie do drukarek laserowych HP, został tak zaprojektowany, by radykalnie ograniczyć zużycie (marnotrawstwo) materiału eksploatacyjnego.

Co równie ważne, w ramach HP Planet Partners HP stworzyło system zbiorki zużytych tonerów, w ramach którego kasety są gromadzone i poddawane recyklingowi, aby jak najbardziej ograniczyć ich wpływ na środowisko.

Wniosek? Kasety z tonerem HP nie są zwykłymi zbiornikami, lecz zaawansowaną technologią, która tworzy z urządzeniem drukującym jeden, nierozerwalny i dzięki temu niezwykle precyzyjny system. Zastąpienie oryginalnego wkładu HP tańszym zamiennikiem przyniesie tylko pozorne oszczędności, ponieważ trzeba się liczyć nie tylko z dużym prawdopodobieństwem powtórnego drukowania dokumentów, ale też z ryzykiem uszkodzenia drukarki.