Exchange 2007 – datastore problem

Problem:

Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli problem z zalogowaniem się do poczty przez OWA i zobaczycie następujący komunikat:

[singlepic id=24 w=320 h=240 float=center]

Request
Url: https://mail.XXX.net:443/owa/default.aspx
User host address: XX.XX.XX.XX

Exception
Exception type: Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConnectionFailedTransientException
Exception message: Cannot open mailbox /o=XXX/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=Administrator.

Call stack

w Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConnectionCachePool.OpenMailbox(String serverDn, String userDn, String mailboxDn, Guid mailboxGuid, Guid mdbGuid, Object identity, ConnectFlag connectFlag, OpenStoreFlag openStoreFlag, CultureInfo cultureInfo, String clientInfoString, Boolean secondTry) w Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConnectionCachePool.OpenMailbox(String serverDn, String userDn, String mailboxDn, Guid mailboxGuid, Guid mdbGuid, Object identity, ConnectFlag connectFlag, OpenStoreFlag openStoreFlag, CultureInfo cultureInfo, String clientInfoString, Boolean secondTry) w Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConnectionCachePool.OpenMailbox(String serverDn, String userDn, String mailboxDn, Guid mailboxGuid, Guid mdbGuid, Object identity, ConnectFlag connectFlag, OpenStoreFlag openStoreFlag, CultureInfo cultureInfo, String clientInfoString) w Microsoft.Exchange.Data.Storage.MailboxSession.Initialize(LogonType logonType, ExchangePrincipal owner, DelegateLogonUser delegateUser, Object identity, OpenMailboxSessionFlags flags) w Microsoft.Exchange.Data.Storage.MailboxSession.CreateMailboxSession(LogonType logonType, ExchangePrincipal owner, DelegateLogonUser delegateUser, Object identity, OpenMailboxSessionFlags flags, CultureInfo cultureInfo, String clientInfoString) w Microsoft.Exchange.Data.Storage.MailboxSession.Open(ExchangePrincipal mailboxOwner, WindowsPrincipal authenticatedUser, CultureInfo cultureInfo, String clientInfoString) w Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.OwaWindowsIdentity.CreateMailboxSession(ExchangePrincipal exchangePrincipal, CultureInfo cultureInfo) w Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.UserContext.Load(OwaContext owaContext) w Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.CreateUserContext(OwaContext owaContext, UserContextKey userContextKey, UserContext& userContext) w Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.PrepareRequestWithoutSession(OwaContext owaContext, UserContextCookie userContextCookie) w Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.InternalDispatchRequest(OwaContext owaContext) w Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.DispatchRequest(OwaContext owaContext) w System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() w System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

Inner Exception
Exception type: Microsoft.Mapi.MapiExceptionNetworkError
Exception message: MapiExceptionNetworkError: Unable to make connection to the server. (hr=0x80040115, ec=-2147221227) Diagnostic context: …… Lid: 10648 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: Generating component: 2 Lid: 14744 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: Status: 1753 Lid: 9624 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: Detection location: 501 Lid: 13720 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: Flags: 0 Lid: 11672 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: NumberOfParameters: 4 Lid: 8856 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: prm[0]: Unicode string: ncacn_ip_tcp Lid: 8856 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: prm[1]: Unicode string: KRK-SRV-MAIL.apeiro.local Lid: 12952 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: prm[2]: Long val: -1527653632 Lid: 12952 dwParam: 0x6D9 Msg: EEInfo: prm[3]: Long val: 382312662 Lid: 19778 Lid: 27970 StoreEc: 0x80040115 Lid: 17730 Lid: 25922 StoreEc: 0x80040115

Call stack

w Microsoft.Mapi.MapiExceptionHelper.ThrowIfError(String message, Int32 hresult, Int32 ec, DiagnosticContext diagCtx) w Microsoft.Mapi.ExRpcConnection.Create(ConnectionCache connectionCache, ExRpcConnectionCreateFlag createFlags, ConnectFlag connectFlags, String serverDn, String userDn, String user, String domain, String password, String httpProxyServerName, Int32 ulConMod, Int32 lcidString, Int32 lcidSort, Int32 cpid, Int32 cReconnectIntervalInMins, Int32 cbRpcBufferSize, Int32 cbAuxBufferSize) w Microsoft.Mapi.ConnectionCache.OpenMapiStore(String mailboxDn, Guid mailboxGuid, Guid mdbGuid, ClientIdentityInfo clientIdentity, String userDnAs, OpenStoreFlag openStoreFlags, CultureInfo cultureInfo, String applicationId) w Microsoft.Mapi.ConnectionCache.OpenMailbox(String mailboxDn, Guid mailboxGuid, Guid mdbGuid, WindowsIdentity windowsIdentityAs, String userDnAs, OpenStoreFlag openStoreFlags, CultureInfo cultureInfo, String applicationId) w Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConnectionCachePool.OpenMailbox(String serverDn, String userDn, String mailboxDn, Guid mailboxGuid, Guid mdbGuid, Object identity, ConnectFlag connectFlag, OpenStoreFlag openStoreFlag, CultureInfo cultureInfo, String clientInfoString, Boolean secondTry)

Rozwiązanie:

to analizę problemu problemu proponuję zacząć od sprawdzenia, czy wszystkie usługi odpowiedzialne za poprawne działanie MS Exchange są uruchomione.

Co sprawdzamy?

1. Microsoft Exchange Information Store
2. Microsoft Exchange POP3
3. Microsoft Exchange Mail Submission
4. Microsoft Exchange Unified Messaging
5. Microsoft Exchange System Attendant
6. Microsoft Exchange Transport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *