Instalacja proFTPD SSL na Debian Lenny

\"proftpd-serwer\"

W tej instrukcji jest używany komputer o nazwie blog.aboo.pl o adresie IP 10.0.0.10. Jest oczywiste, że ustawienia te różnią się od tych, które mają  być stosowane w określonym miejscu.

Index

Instalacja ProFTPd i OpenSSL

OpenSSL jest wymagane przez TLS; w celu instalacji ProFTPd i OpenSSL uruchamiamy:

aptitude install proftpd openssl

Zostanie zadane pytanie:

Run proftpd:

w trybie wolnostojącym ( standalone)

Ze względów bezpieczeństwa można dodać  do pliku /etc/proftpd.conf (więcej informacji można znaleźć na stronie: http://proftpd.org/localsite/Userguide/linked/userguide.html) następujące linie:

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

otwieramy ten plik w celu edycji

[…]

DefaultRoot ~

IdentLookups off

ServerIdent on \”FTP Server ready.\”

[…]

Tworzenie certyfikatu SSL dla TLS

Aby używać TLS musimy stworzyć  certyfikat SSL. Tworzymy go w /etc/proftpd/ssl i dlatego najpierw tworzymy katalog

mkdir /etc/proftpd/ssl

Następnie generujemy SSL wpisując i uzupełniając:

openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem -keyout /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem
Country Name (2 letter code) [AU]: <– wpisujemy nazwę kraju

State or Province Name (full name) [Some-State]: <– wpisujemy województwo

Locality Name (eg, city) []: <– wpisujemy misto

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <– wpisujemy nazwę organizacji

Organizational Unit Name (eg, section) []: <– wpisujemy dział organizacji

Common Name (eg, YOUR name) []: <–wpisujemy cała nazwę domeny systemu (np. \”blog.aboo.pl\”).

Email Address []: <– wpisujemy adres email

Umożliwienie działania TLS In ProFTPd

W tym celu otwieramy plik proftpd.conf

nano etc/proftpd/proftpd.conf

… i następujące niezdefiniowane linie w pliku /etc/proftpd/tls.conf :

[…]

#

# This is used for FTPS connections

#

Include /etc/proftpd/tls.conf

[…]

Następnie otwieramy /etc/proftpd/tls.conf i wykonujemy polecenia :

cp /etc/proftpd/tls.conf /etc/proftpd/tls.conf_orig

cat /dev/null > /etc/proftpd/tls.conf

vi /etc/proftpd/tls.conf

<IfModule mod_tls.c>

TLSEngine on

TLSLog                     /var/log/proftpd/tls.log

TLSProtocol                SSLv23

TLSOptions                 NoCertRequest

TLSRSACertificateFile      /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem

TLSRSACertificateKeyFile   /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem

TLSVerifyClient            off

TLSRequired                on

</IfModule>

Jeżeli jest używany TLSRequired, wtedy dozwolone są tylko połączenia TLS (uniemożliwia to połączenia jakiemukolwiek użytkownikowi, który używa klienta FTP bez wspomagania TLS).  Bez wpisania tych linii i używania TLSRequired oba połączenia TLS i non-TLS  są dozwolone i zależą od tego na co pozwala klient FTP.

Restratujemy Proftpd:

/etc/init.d/proftpd restart

Teraz można próbować łączyć  się poprzez korzystanie z klienta FTP. Powinno się dodatkowo skonfigurować klienta FTP z użyciem TLS (to jest konieczne podczas używania TLSRequired).

Jeżeli pojawią się problemy z TLS, najlepiej przejrzeć logi pliku TLS w /var/log/proftpd/tls.log.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *