Konfiguracja trunku Sipgate w Trixbox (Asterisk)

8 lipca 2012  GNU\Linux,Serwery,VoIP
Post Thumbnail of Konfiguracja trunku Sipgate w Trixbox (Asterisk)

Trixbox i Sipgate
Sipgate udostępnia darmowe numery DID (direct inward dialing) z USA, UK oraz DE z których korzystać można za pośrednictwem trunków SIP.
W roli PBX wybrany został Trixbox ze względu na szybką i łatwą konfigurację oraz doświadczenia związane z obecną już w firmie centralną telefoniczną opartą na tej dystrybucji. Doświadczenia …