Instalacja certyfikatu SSL w DirectAdmin

13 lipca 2012  Debian,GNU\Linux,Serwery
Post Thumbnail of Instalacja certyfikatu SSL w DirectAdmin

Domyślnie DirectAdmin nie korzysta z SSL przy połączeniach do panelu administracyjnego.
Aby włączyć obsługę SSL oraz wygenerować certificate signing request, zastąpić samopodpisane certyfikaty wystawionymi np. przez StartSSL.com. Na serwerze s5.aboo.pl użyty został certyfikat Comodo Essential SSL:

Tworzymy nowy klucz prywatny oraz CSR:
openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout s5.aboo.pl.key -out s5.aboo.pl.csr

Używając CSR generujemy …

Instalacja proFTPD SSL na Debian Lenny

9 listopada 2009  Debian,GNU\Linux
Post Thumbnail of Instalacja proFTPD SSL na Debian Lenny

proFTPD, debian