Instalacja VMware Tools na Debianie 6 (Squeeze)

1 marca 2012  Debian,GNU\Linux
Post Thumbnail of Instalacja VMware Tools na Debianie 6 (Squeeze)

Instalujemy zależności:
apt-get install make gcc linux-headers-$(uname -r)
Instalacja VmWare Tools
Klikamy PPM na wirtualną maszynę, a następnie wybieramy Guest -> Install/Upgrade VmWare Tools
mount /dev/scd0 /media/cdrom
Rozpakowujemy VmWare Tools:
cd /media/cdrom
tar -C /tmp -zxvf VMwareTools-*.tar.gz
Zaczynamy instalację:
cd /tmp/vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl
Akceptujemy domyślne ustawienia, na każdym etapie instalacji.
Sprzątamy po instalacji:
cd /tmp
rm -rf vmware-tools.distrib
Teraz wystarczy tylko zrestartować maszynę i zobaczymy w …