DD-WRT nie odpowiada na ping?

14 maja 2014  GNU\Linux,Security
Post Thumbnail of DD-WRT nie odpowiada na ping?

Jeżeli chcemy zmusić nasze dd-wrt do odpowiedzi ping to należy dodać regułę na firewallu.
Zakładka Administration -> Commands -> Firewall
iptables -A OUTPUT -p icmp –icmp-type echo-reply -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp –icmp-type echo-reply -d A.B.C.D -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp –icmp-type echo-reply -j DROP
Zapisujemy i restartujemy urządzenie.