Widok kategorii » Asterisk

FreePBX

9 listopada 2010  Asterisk,VoIP
Thumbnail FreePBX

FreePBX jest darmową implementacją panelu zarządzania programowymi centralami telefonicznym opartymi na oprogramowaniu Asterisk.
Centrala telefoniczna wdrożona dla Contact Center w \”pracy\”. Wszystkie rozmowy są nagrywane oraz archiwizowane, zgodnie z opracowaną polityką bezpieczeństwa.

Bezpieczny Trixbox

23 grudnia 2009  Asterisk,GNU\Linux,Security
Thumbnail Bezpieczny Trixbox

Dzisiaj prezentujemy mały przewodnik, który przeprowadzi was przez zmianę haseł w domyślnej instalacji Trixbox\’a.
Unikamy nieszyfrowanego połączenia przez http:
Zmieniamy \”Listen 80\” na \”#Listen 80\” w pliku \”/etc/httpd/conf/httpd.conf\”
Zmieniamy domyślny port dla serwera https:
Zmieniamy \”Listen 443\” na \”Listen 12444\” w pliku \”/etc/httpd/conf.d/ssl.conf\”
oraz \”\” na \”\”
Zmieniamy domyśly port na jakim nasłuchuje panel:
Zamień linię \”;listen_port=4445\” …