Widok kategorii » HP

Reset iLO

27 czerwca 2013  HP
Thumbnail Reset iLO

Następujące polecenie może być przydatne do ponownego uruchomienia interfejsu  Light-Out 100, iLO oraz iLO2. Procedura ta jest szczególnie przydatna, gdy serwer www budowany w kartę zarządzania przestaje działać prawidłowo i nie jest dostępny za pomocą protokołu HTTP (S).
Użyj następującej procedury:

Użyj SSH, aby uzyskać dostęp do urządzania iLO.
Zaloguj się przy użyciu …